ஆதி3த்ய ஹ்ருத3யம்

“நான் ஒரு சாதாரண மனிதன்” என்றே தன்னைப் பற்றிக் கூறிக்கொண்ட ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு; ராம ராவண யுத்தத்தைக் காண வந்த அகஸ்தியரால் உபதேசிக்கப் பட்டது இந்த ‘ஆதி3த்ய ஹ்ருத3யம்.’

“இது புண்ணியம் வாய்ந்தது.  எல்லாப் பகைவர்களையும் அழிப்பது.  வெற்றியை அளிப்பது.  மங்களம் நிறைந்தது.  பாவங்களை நீக்குவது. கவலையும், துன்பத்தையும் போக்குவது. ஆயுளை வளர்ப்பது. மூன்று முறை இதை நீ ஜபித்தால் ராவணனை வெற்றி கொள்வாய்” என்று அகஸ்திய முனிவரால் ஸ்ரீ ராமனுக்கு அருளப்பட்டது.

ஆபத்துக் காலங்களிலும், மிகுந்த கஷ்டங்களிலும், பயம் ஏற்படும் சமயங்களிலும் இதை பக்தியுடன் ஓதினால் துன்பங்கள் விலகும். உள்ளத்தில் தைரியம் உண்டாகும். உடலில் புதிய சக்தி பிறக்கும். பயங்களும், கிரஹ பீடைகளும் கஷ்டங்களும் விலகி விடும்.  சகல சௌபாக்யங்களும் கிடைக்கும். கண் பார்வை நன்றாகத் தெரியும். 

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்.